دکتر فرهاد ایزدجو در این بازدید ضمن بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه،خواهان سرعت بخشیدن به این پروژه ها شد. وی از محل عبور خط لوله انتقال آب از ایستگاه شهید چمران به تصفیه خانه کیان آباد بازدید کرد. مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان همچنین از پروژه ایستگاه پمپاژ آب شهید […]

دکتر فرهاد ایزدجو در این بازدید ضمن بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه،خواهان سرعت بخشیدن به این پروژه ها شد.

وی از محل عبور خط لوله انتقال آب از ایستگاه شهید چمران به تصفیه خانه کیان آباد بازدید کرد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان همچنین از پروژه ایستگاه پمپاژ آب شهید چمران و بررسی عبور خط لوله از محل تلاقی کانال بازدید و دستورات لازم مبنی بر رفع مشکلات را صادر کرد.