محسن سعادت فر؛ موضوع اصلی این نشست ها را تبیین شرایط کم آبی ناشی از کاهش بارندگی ها و وضعیت نامطلوب ذخائر آبی عنوان کرد و گفت: مشکلات معیشتی کشاورزان چغندر و کلزاکار کاملا  قابل درک است ولی امسال در شرایطی سال زراعی جدید را آغاز شده که بنا بر اعلام مسئولان مربوطه، فقط به […]

محسن سعادت فر؛ موضوع اصلی این نشست ها را تبیین شرایط کم آبی ناشی از کاهش بارندگی ها و وضعیت نامطلوب ذخائر آبی عنوان کرد و گفت: مشکلات معیشتی کشاورزان چغندر و کلزاکار کاملا  قابل درک است ولی امسال در شرایطی سال زراعی جدید را آغاز شده که بنا بر اعلام مسئولان مربوطه، فقط به اندازه ۵ درصد، آب در سد دز وجود دارد.

وی تاخیر در برداشت چغندر قند سال زراعی گذشته و برخی برداشت های غیر مجاز آب را از عوامل تشدید کننده کم آبی دانست و افزود: با توجه به پیش بینی بارش های زیر نرمال در پائیز امسال، مدیریت آبی منابع آبی موجود حیاتی است و حسب تصمیم مسئولان عالی استانی، بهتر است کشت راهبردی گندم جایگزین کشت های چغندر و کلزا شود.

سعادت فر گفت: به نمایندگان کشاورزان مذکور تاکید شده است شرکت بهره برداری شمال خوزستان بر اساس ضوابط و سهمیه آبی تخصیص یافته از سوی سازمان آب و برق خوزستان، فقط متعهد به تامین آب کشت های موجود از جمله باغات و ذرت تابستانه خواهد بود و از ایجاد تعهد برای تامین آب کشت های جدید تا زمان آغاز بارندگی ها معذور است.

به گفته وی شرکت بهره برداری شمال خوزستان نیزکاهش شدید قراردادهای آب با کشاورزان را در سال های زراعی گذشته و فعلی،  تجربه کرده و تصمیم برای تاخیر در کشت پائیزه، تصمیمی ناخواسته بدلیل شرایط ویژه کم آبی است.

سعادت فر اظهار امیدواری کرد با آغاز بارش های موثر در بالادست رودخانه دز و منطقه شمال خوزستان، دوباره رونق اقتصاد کشاورزی در منطقه همانند سال های نرمال اتفاق بیفتد.

نشست های توجیهی کشاورزان در چندین نوبت با نمایندگانی از کشاورزان منطقه غرب دز، با طرح دغدغه های آنان و تبیین شرایط منابع آب موجود، با حضور مسئولان محلی شهرستان های شوش و اندیمشک در محل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان برگزار شد.