دکتر علی خدری با صدور پیامی هفته ناجا را به سبزپوشان سرافراز و جان بر کف نیروی انتظامی تبریک گفت. در متن این پیام آمده است: نیروی انتظامی مظهر اقتدار نظام و برقرار کننده امنیت، و محافظ جان و مال افراد جامعه است. از آنجایی که هر توسعه ی پایداری به بستری امن و آرام […]

دکتر علی خدری با صدور پیامی هفته ناجا را به سبزپوشان سرافراز و جان بر کف نیروی انتظامی تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است:

نیروی انتظامی مظهر اقتدار نظام و برقرار کننده امنیت، و محافظ جان و مال افراد جامعه است.
از آنجایی که هر توسعه ی پایداری به بستری امن و آرام نیاز دارد و با گسترانیدن چتر امنیت و برقراری نظم اجتماعی است که پیشرفت و توسعه صورت می گیرد و آرامش و رضایت مندی مردم ولایتمدار ایران اسلامی را بیش از پیش فراهم می نماید؛ لذا امنیت، آرامش و اقتدار ایران اسلامی مرهون بخشی از تلاش‌های شبانه روزی بزرگ مردان و سبزاندیشان نیروی انتظامی است.

در همین راستا؛ نامگذاری شایسته هفته پیش رو به نام سبزپوشان سرافراز و خستگی ناپذیر نیروی انتظامی که خالصانه، بی ادعا و جان برکف در راستای خدمتگزاری به مردم و برقراری نظم و امنیت و تداوم آن در جامعه تلاش می‌کنند؛
فرصت مغتنمی است تا افتخار داشته باشیم به دلیل همکاری صمیمانه با شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از زحمات شبانه‌روزی جامعه بزرگ ناجا در خوزستان قدردانی نماییم.

علی خدری – رییس هیات مدیره و مدیرعامل