در این گشت مشترک که از واحدهای عمده و خرده فروش سیمان در شهرستان انجام گردید . مهندس شیخ رباط افزود : در این بازرسی که از ۲۵ واحد صنفی مصالح ساختمانی بازرسی و یک واحدمتلف شناسایی شد وی گفت :ضمن بررسی قیمت ها ، اخذ کد نقش از سوی عوامل توزیع نیز بررسی گردید […]

در این گشت مشترک که از واحدهای عمده و خرده فروش سیمان در شهرستان انجام گردید .

مهندس شیخ رباط افزود :
در این بازرسی که از ۲۵ واحد صنفی مصالح ساختمانی بازرسی و یک واحدمتلف شناسایی شد وی گفت :ضمن بررسی قیمت ها ، اخذ کد نقش از سوی عوامل توزیع نیز بررسی گردید و واحدهایی که کد نقش سامانه تجارت دریافت نکنند و فروش خود را ثبت نکنند با آنها بصورت جدی برخورد قانونی صورت میگیرد .

لذا از کلیه عوامل توزیع و کارخانه سیمان کارون خواستاریم هر گونه توزیع ، خرید و فروش سیمان را با کد نقشی که در اختیار دارند در سامانه تجارت ایران ثبت نمایند و واحدهای که در این زمینه همکاری نکنند به عنوان تخلف عرضه خارج از شبکه تلقی شده و به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی میگردند.
همچنین از شهروندان محترم خواستاریم هرگونه تخلف صنفی اعم از گران‌فروشی ، کم فروشی ، عرضه خارج از شبکه ، احتکار ، فروش اجباری و سایر تخلفات را با سامانه ۱۲۴ بصورت تلفنی جهت رسیدگی اعلام نمایند