علیرضا باوی بیان کرد: در این مدت اعضای شوراهای حل اختلاف حوزه قضایی دهدز موفق به حل و فصل ۷۵ درصد از پرونده های قابل صلح شدند و حوزه های قضایی هفتکل ، کارون، رامهرمز ، لالی ، اندیکا و الوار گرمسیری نیز به ترتیب با دارا بودن ۷۱ ، ۶۷، ۶۶ ، ۶۰ ، ۵۲ […]

علیرضا باوی بیان کرد: در این مدت اعضای شوراهای حل اختلاف حوزه قضایی دهدز موفق به حل و فصل ۷۵ درصد از پرونده های قابل صلح شدند و حوزه های قضایی هفتکل ، کارون، رامهرمز ، لالی ، اندیکا و الوار گرمسیری نیز به ترتیب با دارا بودن ۷۱ ، ۶۷، ۶۶ ، ۶۰ ، ۵۲ و ۵۰ درصد صلح و سازش در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

وی افزود: با توجه به اینکه خوزستان یکی از استان های پیشرو در امر صلح و سازش است پس نباید آمار صلح و سازش آن کمتر شود و باید قضات و اعضاء شوراهای حل اختلاف استان تمام تلاش خود را در این زمینه بکار ببرند تا شاهد افزایش مصالحه و آثار آن در آسایش جامعه باشیم.

باوی بیان کرد : با وجود شورای حل اختلاف امروز شاهد کاهش نزاع و جرائم در برخی از پرونده‌ها هستیم.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان با بیان اینکه اعضای شورای حل اختلاف در زمینه ایجاد صلح و سازش از ظرفیت های خاصی برخوردار هستند اظهار داشت: اعضای شوراهای حل اختلاف  همچنین ستاد صبر که اقدام به ایجاد صلح و سازش می کنند از ظرفیت‌های شخصی ، رفتاری ، هنری، مهارتی و حرفه‌ای برخوردار هستند که هنگامی وارد منازعه می‌شوند، با مهارت آن را به پایان می‌رسانند.

وی افزود: امید است صلح و سازش میان مردم جامعه بیش از پیش نهادینه شده و به عنوان یک فرهنگ عمومی گسترش یابد.

باوی ادامه داد: با توجه به اینکه اعضای شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش پرونده ها ، تلاش و زحمات فراوانی متحل می شوند ، لازم است مسئولان توجه ویژه ای به رفاه ، معیشت و مزایای انگیزشی آنان داشته باشند.