رییس شورای اسلامی شهر اهواز در مراسم تجلیل از افتخار آفرینان خوزستانی پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ گفت: مسئله سرمایه گذاری در ورزش مسئله ای مهم برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است. سیاوش محمودی رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در مراسم تجلیل و تقدیر از افتخار آفرینان خوزستانی در پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ اظهار کرد: مسئله ورزش، مسئله […]

رییس شورای اسلامی شهر اهواز در مراسم تجلیل از افتخار آفرینان خوزستانی پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ گفت: مسئله سرمایه گذاری در ورزش مسئله ای مهم برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

سیاوش محمودی رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در مراسم تجلیل و تقدیر از افتخار آفرینان خوزستانی در پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ اظهار کرد: مسئله ورزش، مسئله سرمایه گذاری در عرصه های اجتماعی برای جلوگیری از هزینه های آسیب های اجتماعی است.

وی افزود: هرچقدر در حوزه ورزش سرمایه گذاری کنیم از آسیب های حوزه اجتماعی کاسته ایم و نباید به این سرمایه گذاری ها به چشم هزینه نگاه کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز با بیان این که مقام معظم رهبری در خصوص ورزش فرموده اند “امر به ورزش امر به معروف است”، گفت: امروز قهرمانان این مرز و بوم برای استان و کشور افتخار آفریدند، هرچند خوزستان همیشه در تمام عرصه ها افتخار آفرینی کرده و خواهد کرد.

محمودی با تاکید بر اهمیت حمایت از ورزش از سوی متولیان گفت: مجموعه دستگاه های متولی باید کمک کنند تا با حمایت از ورزش رشد، نشاط و تعالی را در جامعه نهادینه کنیم.