سید حمید صالحی با بیان این که به منظور کنترل و تخلیه آب مخزن سد در شرایط بحرانی و سیلاب های احتمالی، ۳ نوع دریچه در بدنه سد تعبیه شده است که مجموعاً توان تخلیه دریچه ها با احتساب سرریزهای آزاد نزدیک به ۱۴ هزار متر مکعب بر ثانیه  می باشد تصریح کرد: این تست […]

سید حمید صالحی با بیان این که به منظور کنترل و تخلیه آب مخزن سد در شرایط بحرانی و سیلاب های احتمالی، ۳ نوع دریچه در بدنه سد تعبیه شده است که مجموعاً توان تخلیه دریچه ها با احتساب سرریزهای آزاد نزدیک به ۱۴ هزار متر مکعب بر ثانیه  می باشد تصریح کرد: این تست به طور سالیانه جهت آماده به کار بودن به موقع دریچه ها انجام می پذیرد.

صالحی، تست سالیانه مجموعه دریچه های بدنه سد کارون ۳ را موفقیت آمیز خواند و گفت: به منظور بررسی صحت عملکرد دریچه ها و آمادگی آنها جهت مواجهه با هر گونه سیلاب در فصول بارندگی، کلیه دریچه ها می بایست به صورت سالیانه بررسی و عملا باز و بسته شوند.

 آرمان جعفری مدیریت بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳ نیز دراین خصوص خاطر نشان کرد: این عملیات بر اساس دستورالعمل های معاونت بهره برداری سازمان آب و برق با حضور نمایندگان گروه های بهره برداری، دفتر فنی مهندسی، تعمیرات، کنترل و پایداری، کمیته بحران و ایمنی شرکت و همچنین نمایندگان سازمان آب و برق خوزستان انجام شد.

 وی افزود: با انجام عملیات فوق، صحت و سلامت کلیه دریچه ها تایید و کلیه تجهیزات جانبی (الکتریکی، مکانیکی و ابزار دقیق) از نظر صحت عملکرد، آماده هر نوع عملیات در مواجهه با سیلاب و حوادث غیرمترقبه تشخیص داده شد.