محمد عرب گفت: در این بازدید که با حضور عباس پورعاطف سرپرست فرمانداری شهرستان کرخه، حاتم الهایی بخشدار مرکزی و همچنین تعدادی از نمایندگان کشاورزان و شورای اسلامی روستای بیت علیوی برگزار شد،  مسائل و مشکلات کشاورزان این روستا در خصوص تامین آب کشت های پاییزه و آماده سازی اراضی جهت کشت زمستانه گندم مورد […]

محمد عرب گفت: در این بازدید که با حضور عباس پورعاطف سرپرست فرمانداری شهرستان کرخه، حاتم الهایی بخشدار مرکزی و همچنین تعدادی از نمایندگان کشاورزان و شورای اسلامی روستای بیت علیوی برگزار شد،  مسائل و مشکلات کشاورزان این روستا در خصوص تامین آب کشت های پاییزه و آماده سازی اراضی جهت کشت زمستانه گندم مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است در راستای تکریم کشاورزان این روستا که از کشت تابستانه ۱۴۰۰ محروم مانده بودند، تمهیداتی جهت تسریع تامین آب در هفته منتهی به پایان مهرماه در نظر گرفته شده است که توسط مدیر امور بهره برداری حوزه مرکزی به بازدید کنتدگان توضیح داده شد.