برای بهسازی و بازسازی این بخش از جاده که ۳۱۰۰ متر طول و ۷ متر عرض دارد و با نظارت مدیریت مهندسی و ساختمان این شرکت اجرا می‌شود، مبلغ ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان هزینه، حدود ۲۵۰۰مترمکعب  عملیات خاکی، ۲۰۰۰ متر مکعب اساس و ۱۲۰هزار متر مربع روکش آسفالت برآورد شده است . با […]

برای بهسازی و بازسازی این بخش از جاده که ۳۱۰۰ متر طول و ۷ متر عرض دارد و با نظارت مدیریت مهندسی و ساختمان این شرکت اجرا می‌شود، مبلغ ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان هزینه، حدود ۲۵۰۰مترمکعب  عملیات خاکی، ۲۰۰۰ متر مکعب اساس و ۱۲۰هزار متر مربع روکش آسفالت برآورد شده است .

با اجرای این پروژه مشکلات عبور و مرور و دسترسی روستاهای چوب سرخ، چم فراخ، تمبی، پنبه کار، تلبمن، چهاربیشه و اکبر آباد بخش گلگیر مسجدسلیمان  با جمعیتی حدود  ۲۰۰۰ نفر به مرکز شهرستان، در این بخش از مسیر مرتفع می‌شود.

پیش از این، بخش نخست این جاده به طول ۷۵۰۰ متر  شامل عملیات خاکی، اجرای لایه‌های زیر اساس و اساس و عملیات روکش آسفالت آن به مساحت حدود ۴۲۰۰۰ متر مربع توسط مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان اجرا و به بهره برداری رسید .