بهرام جباری معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت بیان کرد:در شهریور ماه سال جاری بازرسی هایی از پارکینگ های شهرستان اهواز به عمل آمد که تعداد ۲ فقره پرونده تخلف از میان آنها تشکیل شد. جباری گفت:ارزش ریالی پرونده های متخلف ۲۹۰ میلیون ریال می باشد که جهت صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی […]

بهرام جباری معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت بیان کرد:در شهریور ماه سال جاری بازرسی هایی از پارکینگ های شهرستان اهواز به عمل آمد که تعداد ۲ فقره پرونده تخلف از میان آنها تشکیل شد. جباری گفت:ارزش ریالی پرونده های متخلف ۲۹۰ میلیون ریال می باشد که جهت صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شدند.