جشن شکرانه برداشت نيشكر در شرکت كشت و صنعت سلمان فارسى، همزمان با شروع برداشت و آغاز هفته وحدت برگزار شد. به گزارش روابط عمومى شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی، مديرعامل از آغاز عملیات برداشت نيشكر در اراضى اين شرکت خبر داد و افزود: امسال برداشت نيشكر به یاری پروردگار و زحمات پرسنل زحمتکش […]

جشن شکرانه برداشت نيشكر در شرکت كشت و صنعت سلمان فارسى، همزمان با شروع برداشت و آغاز هفته وحدت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی، مديرعامل از آغاز عملیات برداشت نيشكر در اراضى اين شرکت خبر داد و افزود: امسال برداشت نيشكر به یاری پروردگار و زحمات پرسنل زحمتکش شرکت در سطحی بالغ بر ۸۹۱۰ هكتار  و حدود ۱۰۰ روز کاری انجام و پیش بینی می شود از این سطح حدود ۸۰۰ هزار تن نیشکر برداشت و از آن حدود ۸۵ هزار تن شکر استحصال شود.

امین نصیریان در ادامه از مدعوین محترم و زحمات کلیه پرسنل در تمامی حوزه ها برای تولید محصولی که در آستانه برداشت آن هستیم تقدیر و تشکر کرد.