محمد جواد بدری رئیس اداره صمت بندر امام خمینی گفت: جلسه ای به منظور رسیدگی و بررسی مشکلات رانندگان حمل کالا به ویژه نهاده های دامی در پایانه بندر امام خمینی(ه) تشکیل شد. وی گفت :این جلسه با حضور معاون فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر،سرپرست اداره صمت، رئیس پایانه انجمن صنفی رانندگان،در راستای تعامل و حل […]

محمد جواد بدری رئیس اداره صمت بندر امام خمینی گفت: جلسه ای به منظور رسیدگی و بررسی مشکلات رانندگان حمل کالا به ویژه نهاده های دامی در پایانه بندر امام خمینی(ه) تشکیل شد.

وی گفت :این جلسه با حضور معاون فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر،سرپرست اداره صمت، رئیس پایانه انجمن صنفی رانندگان،در راستای تعامل و حل و فصل و مطالبات رانندگان صورت پذیرفت.