مدیرعملیات غیرصنعتی شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب از تعمیر كمپرسور ۷.۵ تنی تبرید شهرك نفت اهواز برای نخستین بار از سوی كاركنان این مدیریت خبر داد. غلامرضا كمالی گفت: تا كنون این نوع كمپرسورها پس از خرابی با كمپرسورهای نو تعویض می‌شدند كه با این اقدام از خرید این تجهیز بی نیاز خواهیم شد. وی […]

مدیرعملیات غیرصنعتی شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب از تعمیر كمپرسور ۷.۵ تنی تبرید شهرك نفت اهواز برای نخستین بار از سوی كاركنان این مدیریت خبر داد.

غلامرضا كمالی گفت: تا كنون این نوع كمپرسورها پس از خرابی با كمپرسورهای نو تعویض می‌شدند كه با این اقدام از خرید این تجهیز بی نیاز خواهیم شد.

وی افزود: تعمیر این كمپرسور با هزینه‌ای بالغ بر ۶۰ میلیون ریال انجام شد و این در حالی‌است كه قیمت یك دستگاه كمپرسور نو یاد شده حدود ۶۰۰ میلیون ریال است و برای هر دستگاه معادل ۵۴۰ میلیون ریال صرفه جویی دارد.

كمالی گفت: طبق تجربه سال‌های گذشته به‌طور میانگین سالانه تعداد ۳۰ دستگاه كمپرسور در منازل یاد شده نیاز به تعویض دارند كه با تعمیر آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال صرفه جویی به همراه خواهد داشت.