دکتر نظری رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان در جلسه که با حضور مدیران عامل بانک ها برگزار گردید تصریح کردند: با توجه به تاکید استاندار در راستای رونق بخشی و پویایی واحد های صنعتی استان و بازگرداندن واحد های صنعتی غیر فعال و راکد کمیته ای جهت تعیین تکلیف واحدهای تملک شده تشکیل […]

دکتر نظری رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان در جلسه که با حضور مدیران عامل بانک ها برگزار گردید تصریح کردند: با توجه به تاکید استاندار در راستای رونق بخشی و پویایی واحد های صنعتی استان و بازگرداندن واحد های صنعتی غیر فعال و راکد کمیته ای جهت تعیین تکلیف واحدهای تملک شده تشکیل گردید .

امیر حسین نظری ضمن تاکید بر واگذاری واحد های صنعتی تملک شده از سوی بانک ها به صاحبان آنها گفت : ضمن بررسی وضعیت واحدهای تملیکی اقدامات عملی جهت فعال سازی این بنگاه ها صورت خواهد پذیرفت و راهکار های اساسی برای آن لحاظ می گردد.

وی اظهار کرد : بانک ها باید شرایط واگذاری این بنگاه ها به بخش خصوص را تسهیل نمایند تا علاوه بر رونق بخشی به صنعت خوزستان موجبات سرمایه گذاری در استان فراهم شود .

دکتر نظری در این جلسه بر تسریع در روند تعیین تکلیف واحد های تملک شده تاکید نمود و خواستار برگزاری زودتر مزایده های واحد های بلاتکلیف شد .

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در همین راستا تعدادی از واحد های صنعتی که مشکل آنها قابل بررسی و رفع باشد در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور استاندار خوزستان برگزار خواهد شد مطرح و موانع پیشروی این واحد ها مرتفع خواهد شد .

دکتر نظری ضمن ابراز ناخرسندی از انجام روند تعیین تکلیف واحد های غیر فعال تملک شده استان افزود : بر اساس گزارش نهایی وضعیت واحدهای تملک شده استان توسط بانک ها تعداد ۷۲ بنگاه صنعتی در تملک یا جانشینی بانک ها هستند که متاسفانه فقط ۱۰ واحد از این بنگاه ها در حال حاضر در حال فعالیت و تولید هستند که بانک ها در بخش فعال کردن این بنگاه ها بایستی اقدامات موثرتری روسرلوحه کارخودقراردهند

وی در پایان خاطر نشان کرد : با توجه به روند طولانی فرآیند اجرای حکم برای واحد های تملک شده، اختصاص شعبه ویژه به منظور تسریع در روند رسیدگی به دعوای حقوقی این واحد ها موثر خواهد بود .