مسعود صادقی گفت: با توجه به در پیش بودن فصل کشت پاییزه و زمستانه که کشت غالب در منطقه می باشد، لایروبی کانال ها، زهکش‌ها و انهار سنتی تحت پوشش، در دستور کار فوری این شرکت قرار گرفت. وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی و اولویت بندی صورت گرفته در ابعاد مختلف، شامل کانال KO آبادان، […]

مسعود صادقی گفت: با توجه به در پیش بودن فصل کشت پاییزه و زمستانه که کشت غالب در منطقه می باشد، لایروبی کانال ها، زهکش‌ها و انهار سنتی تحت پوشش، در دستور کار فوری این شرکت قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی و اولویت بندی صورت گرفته در ابعاد مختلف، شامل کانال KO آبادان، زهکش‌های شبکه زمزم، کانال‌های شبکه دژ و بخشی از کانال‌ها و زهکش‌های شبکه مدرن حمیدیه در حوزه کرخه جنوبی و همچنین لایروبی زهکش‌های شبکه کوثر، بخشی از کانال‌های شبکه مدرن شاوور ، بخشی از کانال‌های شبکه کوثر و نیز لایروبی دریاچه سدهای انحرافی شاوور و خیر آباد در حوزه مرکزی، با استقرار ۱۴ دستگاه بیل مکانیکی عملیات لایروبی در حال انجام می باشد.

گفتنی است جهت انجام این عملیات ضربتی، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال اعتبار مالی در نظر گرفته شده و پیش بینی می‌شود ظرف دو ماه آینده به پایان برسد.