حکیم خنیفری نایب رییس نظام صنفی کشاورزی استان گفت: شب گذشته با انتشار دستورالعمل مدیرکل راهداری مبنی بر ممنوعیت خروج شلتوک از استان که در تاریخ کشور بی سابقه است، کشاورزان استان بشدت نگران و مضطرب شده اند. این بخشنامه دهها هزار کشاورز خوزستانی را نابود می کند. وی گفت: این اقدام باعث می شود […]

حکیم خنیفری نایب رییس نظام صنفی کشاورزی استان گفت: شب گذشته با انتشار دستورالعمل مدیرکل راهداری مبنی بر ممنوعیت خروج شلتوک از استان که در تاریخ کشور بی سابقه است، کشاورزان استان بشدت نگران و مضطرب شده اند. این بخشنامه دهها هزار کشاورز خوزستانی را نابود می کند.

وی گفت: این اقدام باعث می شود صدها هزار کشاورز خوزستانی مجبور باشند محصول خود را اجبارا به حدود صد نفر تاجر و کارخانه دار برنج در استان بفروشند و آنها به هر قیمت و شکلی که بخواهند با کشاورز حساب کنند.

معاون اجرایی نظام صنفی کشاورزی خوزستان گفت: ظاهرا عده ای تاجر و کارخانه دار با ارائه استدلالهای غیر واقع و عجیب و قریب از جمله بیکار شدن کارگران چند صد برنجکوبی و گران شدن برنج در داخل استان، برخی مسئولین را قانع کرده اند که این تصمیم را بگیرند که این به معنای نابودی کشاورزان خوزستانی به نفع چند تاجر و کارخانه دار برنج است. ضمن اینکه این موضوع قطعا اگر عملی شود باعث انفجار قیمت برنج در کشور خواهد شد.

خنیفری گفت: امسال از حدود ۱۰۰ هزار هکتار شلتوک استان، انتظار برداشت ۵۰۰ هزار تن شلتوک را داریم.