مدیر عملیات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری از افزایش ظرفیت واحد نمک‌زدایی رگ سفید۱ خبر داد. مهندس محمدرضا گودرزی گفت: افزایش ظرفیت این مجموعه با اجرای اصلاحیه و عملیات جداسازی بر روی خطوط لوله چاه‌ها محقق شد.  وی افزود: اجرای این  اصلاحیه  امکان جداسازی خط لوله چاه نمکی شماره۱ رامشیر  از چاه‌های  ۲۰ و […]

مدیر عملیات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری از افزایش ظرفیت واحد نمک‌زدایی رگ سفید۱ خبر داد.

مهندس محمدرضا گودرزی گفت: افزایش ظرفیت این مجموعه با اجرای اصلاحیه و عملیات جداسازی بر روی خطوط لوله چاه‌ها محقق شد.

 وی افزود: اجرای این  اصلاحیه  امکان جداسازی خط لوله چاه نمکی شماره۱ رامشیر  از چاه‌های  ۲۰ و ۲۴ نفت شیرین  را فراهم و ظرفیت تولیدی واحد نمکزداییی رگ سفید۱ را به میزان۴/۵ هزار بشکه در روز افزایش داد.

گودرزی ادامه داد: این عملیات با استفاده از توانمندی و امکانات موجود و مشارکت کارشناسان مدیریت فنی، نگهداری و تعمیرات خطوط لوله و عملیات بهره‌برداری انجام شد.