پس از پرداخت و تسویه کامل حقوق‌های معوقه، امروز حقوق مهرماه کارگران پرداخت شد. اول آبان ماه سال جاری نیز حقوق معوقه شهریورماه به عنوان آخرین معوقات کارگران این شرکت از سوی شرکت توسعه نیشکر پرداختشد. پیش از این نیز دو حقوق معوقه تیر و مرداد کارگران پرداخت شده بود. از این پس حقوق کارگران […]

پس از پرداخت و تسویه کامل حقوق‌های معوقه، امروز حقوق مهرماه کارگران پرداخت شد.

اول آبان ماه سال جاری نیز حقوق معوقه شهریورماه به عنوان آخرین معوقات کارگران این شرکت از سوی شرکت توسعه نیشکر پرداختشد. پیش از این نیز دو حقوق معوقه تیر و مرداد کارگران پرداخت شده بود.

از این پس حقوق کارگران نیشکر هفت‌تپه همزمان با سایر کشت و صنعت‌های توسعه نیشکر پرداخت می‌شود و مسائل رفاهی و معیشتیکارگران هفت‌تپه نیز مانند سایر کشت و صنعت‌های نیشکری در اولویت است و از اول آذر ماه تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می‌گیرند.

کشت و صنعت هفت‌تپه در ۱۸ مهر ماه در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و قوه قضاییه به شرکت توسعه نیشکر و صنایعجانبی واگذار شد.

پس از پرداخت کلیه حقوق‌های معوقه و بروز شدن حقوق ها، همزمان با عملیات اورهال کارخانه، عملیات تهیه قلمه و کشت نیشکر نیز آغازشده است.

ظرفیت اسمی تولید شکر در این شرکت ۱۰۰ هزار تن در سال است اما به گفته مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تا رسیدنبه ظرفیت اسمی حداقل سه سال زمان نیاز است . در سال زراعی جاری ۳۰ هزار تن شکر تولید خواهد شد.