از مدیرعامل کشت و صنعت حکیم فارابی در اجلاس سراسری کارآفرینی سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی تقدیر شد. در این اجلاس که با سخنرانی آقای دکتر مسلم خانی مدیر کل آموزش و تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر مهدی میررفیع اقتصاددان و پژوهشگر حوزه کسب و کار و حضور جمعی از  اساتید […]

از مدیرعامل کشت و صنعت حکیم فارابی در اجلاس سراسری کارآفرینی سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی تقدیر شد.
در این اجلاس که با سخنرانی آقای دکتر مسلم خانی مدیر کل آموزش و تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر مهدی میررفیع اقتصاددان و پژوهشگر حوزه کسب و کار و حضور جمعی از  اساتید دانشگاه و مدیران برجسته و موفق کشور در حوزه کسب و کار و کارآفرینی، مدیران بنگاههای تولیدی فعال در زمینه مسئولیتهای اجتماعی روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰ در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه الزهرا تهران برگزار گردید، از آقای مهندس تورج بهادری، مدیرعامل کشت و صنعت حکیم فارابی به دلیل نقش مؤثر در راستای مسئولیتهای اجتماعی، حمایتهای معیشتی از خانواده های ساکن مناطق همجوار شرکت، رفع نیازهای آموزشی فرزندان این خانواده ها و بکارگیری نیروهای جوان و بومی مناطق پیرامونی شرکت، با اهدا لوح و یادبود تقدیر به عمل آمد.