کمک های انسان دوستانه پایگاه مقاومت بسیج شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی به مناطق زلزله زده شهرستان اندیکا ارسال شد. دومین محموله کمک‌های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی روز پنج شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰ به مناطق زلزله‌زده شهرستان اندیکا ارسال شد. در همین زمینه، با همکاری فرماندهی محترم حوزه مقاومت بسیج کارگران و […]

کمک های انسان دوستانه پایگاه مقاومت بسیج شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی به مناطق زلزله زده شهرستان اندیکا ارسال شد.
دومین محموله کمک‌های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی روز پنج شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰ به مناطق زلزله‌زده شهرستان اندیکا ارسال شد.
در همین زمینه، با همکاری فرماندهی محترم حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات شهید تقوی‌فر شهرستان کارون و در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی و به همت پایگاه‌‌های بسیج کشت و صنعت‌های حکیم فارابی، دعبل خزاعی، سلمان فارسی، شرکت خمیرمایه و الکل رازی و آبان‌بسپار توسعه، در قالب گروههای جهادی، بخشی از مایحتاج اولیه مردم منطقه زلزله‌زده اندیکا شامل اقلام خوراکی، وسایل سرمایشی و … تهیه و ارسال شد.