پوستر و لوگوی جشنواره ملی برداشت نیشکر امروز شنبه (۱۵ آبان‌ماه)، با حضورمدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ومدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان خوزستان در محل هتل نیشکر رونمایی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر عبدعلیناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر با اعلام این‌که اینجشنواره قرار است […]

پوستر و لوگوی جشنواره ملی برداشت نیشکر امروز شنبه (۱۵ آبان‌ماه)، با حضورمدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ومدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان خوزستان در محل هتل نیشکر رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر عبدعلیناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر با اعلام این‌که اینجشنواره قرار است در۲۶ و ۲۷ آبان همزمان با فصل برداشت این محصول در محل شرکت کشت وصنعت نیشکر فارابی برگزار شود،گفت: این جشنواره در راستای مسئولیت‌هایاجتماعی و فرهنگی شرکت نیشکر و همچنین به منظور توانمندسازی جوامع محلیوروستایی پیرامون آن به صورت سالانه برگزار می‌شود.