جلسه بررسی ظرفیت‌های درآمدی شهرداری اهواز با حضور شهردار و معاونین برگزار و مواردی از جمله تعیین سقف بودجه پیشنهادی سال جدید در این جلسه مطرح شد. صبح روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه جلسه بررسی ظرفیت‌های درآمدی شهرداری اهواز با حضور رضا امینی شهردار اهواز، معاونین شهردار و تعدادی از مسئولین برگزار شد. در این […]

جلسه بررسی ظرفیت‌های درآمدی شهرداری اهواز با حضور شهردار و معاونین برگزار و مواردی از جمله تعیین سقف بودجه پیشنهادی سال جدید در این جلسه مطرح شد.

صبح روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه جلسه بررسی ظرفیت‌های درآمدی شهرداری اهواز با حضور رضا امینی شهردار اهواز، معاونین شهردار و تعدادی از مسئولین برگزار شد.

در این جلسه موضوعاتی از جمله معوقات شهرداری، ظرفیت‌های حوزه شهرسازی، ظرفیت‌های بالقوه و منابع موجود برای شهرداری بررسی و جزییات پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه شد.

سیاست گذاری در حوزه درآمدها در بررسی جزییات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ با محوریت ظرفیت سنجی، بررسی منابع جدید و معوقات شهرداری از دیگر بحث های اصلی این جلسه بود.

از دیگر مصوبات این جلسه می‌توان به بستن سقف بودجه سال جدید، تایید برخی از لوایح جدید درآمدی، پیش بینی معوقات مناطق، نظارت دقیق مناطق بر منابع درآمدی و معوقات از دیگر مصوبات این جلسه بود.