معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی گفت: طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید نفت با شتابی بیش‌ از گذشته ادامه خواهد داشت.  دکتر رضا دهقان روز یکشنبه ۱٦ آبان ماه ۱٤٠٠ در بازدید از برخی پروژه‌های طرح ۲۸ مناطق نفتخیز جنوب اظهار داشت: با وجود تغییرات مدیریتی در شرکت ملی نفت […]

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی گفت: طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید نفت با شتابی بیش‌ از گذشته ادامه خواهد داشت.

 دکتر رضا دهقان روز یکشنبه ۱٦ آبان ماه ۱٤٠٠ در بازدید از برخی پروژه‌های طرح ۲۸ مناطق نفتخیز جنوب اظهار داشت: با وجود تغییرات مدیریتی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، طبق هماهنگی و برنامه‌ریزی انجام شده، طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید نفت را با همان شدت و بلکه بهتر ادامه خواهیم داد.

وی افزود: مدیریت جدید بر اصل این طرح تاکید دارد البته اصلاحاتی در این طرح انجام خواهد شد تا نحوه اجرای آن بهتر شود و سرعت پروژه‌ها افزایش پیدا کند.

دکتر دهقان ادامه داد: امیدواریم با انجام پاره‌ای از اصلاحات در این طرح و پیگیری‌های بیشتر شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای تکمیل پروژه‌ها؛ تا پایان امسال این افزایش سرعت و پیشرفت پروژه‌ها را مشاهده کنیم.

دکتر دهقان به همراه مهندس منصور نصاری‌پور قائم مقام طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید مناطق نفتخیز جنوب ضمن بازدید از پروژه‌های اهواز ۲۳۵ و اهواز۱٤ در نشست‌های جداگانه با پیمانکاران پروژه‌ها پیشرفت و چالش‌های پیش رو را مورد بررسی قرار دادند.

پروژه اهواز  ۲۳۵ با اعتبار ۲٤۳ میلیون و پروژه اهواز ۱٤ نیز با اعتبار ۱۲۹ میلیون یورو در قالب طرح ۲۷ مخزن در حوزه عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون در دست اجرا هستند.