شعاع عبداوی با بیان اینکه این پروژه با اعتبار۳۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال بهره برداری شده است، گفت: ارایه خدمات مطلوب و مستمر و توسعه شبکه متناسب با نیاز شهروندان و جلب رضایت حداکثری مردم، خط مشی اصلی مجموعه صنعت برق است که در این راستا با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و استاندارد در مناطق شهری […]

شعاع عبداوی با بیان اینکه این پروژه با اعتبار۳۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال بهره برداری شده است، گفت: ارایه خدمات مطلوب و مستمر و توسعه شبکه متناسب با نیاز شهروندان و جلب رضایت حداکثری مردم، خط مشی اصلی مجموعه صنعت برق است که در این راستا با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و استاندارد در مناطق شهری و روستایی در این مسیر حرکت می‌کنیم.
وی با اشاره به افزایش و توسعه طول شبکه فشار متوسط برق کلانشهر اهواز گفت: این طرح در مناطق شهری و روستایی غرب اهواز اجرا و وارد مدار شده است.