میر محمودی در این خصوص اعلام کرد : پیرو انجام تست های الکتریکی نیروگاههای تحت پوشش ، بنا به درخواست مجموعه سد و نیروگاه کارون ۳ و با هماهنگی مدیریت بهره برداری نیروگاه های سازمان آب برق خوزستان به منظور ارزیابی عملکرد کلید قدرت ژنراتور ( GCB ) واحد ۳ و ۴ کارون سه کارگروه […]

میر محمودی در این خصوص اعلام کرد : پیرو انجام تست های الکتریکی نیروگاههای تحت پوشش ، بنا به درخواست مجموعه سد و نیروگاه کارون ۳ و با هماهنگی مدیریت بهره برداری نیروگاه های سازمان آب برق خوزستان به منظور ارزیابی عملکرد کلید قدرت ژنراتور ( GCB ) واحد ۳ و ۴ کارون سه کارگروه تست های الکتریکی (GCB) این شرکت به محل اعزام شدند.

وی افزود : کلیدهای قدرت نصب شده در نیروگاه کارون ۳ از شرکت ABB و مدل HEC3 می باشد که آزمون های انجام شده شامل : زمان باز بسته شدن ، کنتاکت رزیستانس ،زمان شارژ فنر و آنالیز گاز SF6 مورد ارزیابی قرار گرفت .

محمودی در پایان خاطر نشان کرد : عملیات تست های الکتریکی ژنراتور به منظور ارزیابی تجهیزات اصلی جهت آگاهی از خرابی احتمالی انجام میشود که برای بالا بردن ضریب اطمینان تجهیزات و افزایش ضریب آمادگی تولید ، این تست ها باید در بازه زمانی اورهال سالیانه در دستور کار قرار داده شوند.