این سایت به نشانی (www.sugarcanefestival.ir) که پایگاه اصلی اطلاع‌رسانی اولین جشنواره ملی برداشت نیشکر است، حاوی جدیدترین اخبار این جشنواره ملی خواهد بود. سایت اینترنتی جشنواره با هدف ارائه اطلاعات جامع از واحدهای مختلف نیشکری و صنایع جانبی و همچنین ظرفیت‌های گردشگری پیرامون مزارع نیشکر، تشریح اهداف و انعکاس مستمر و مداوم اخبار و رویدادهای […]

این سایت به نشانی (www.sugarcanefestival.ir) که پایگاه اصلی اطلاع‌رسانی اولین جشنواره ملی برداشت نیشکر است، حاوی جدیدترین اخبار این جشنواره ملی خواهد بود.
سایت اینترنتی جشنواره با هدف ارائه اطلاعات جامع از واحدهای مختلف نیشکری و صنایع جانبی و همچنین ظرفیت‌های گردشگری پیرامون مزارع نیشکر، تشریح اهداف و انعکاس مستمر و مداوم اخبار و رویدادهای جشنواره و ارائه تصاویر مربوطه طراحی و پیش‌بینی شده‌است.
اولین جشنواره ملی برداشت نیشکر، با همکاری مشترک شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و اداره میراث فرهنگی، صنایع جانبی و گردشگری استان خوزستان ۲۶ تا ۲۷ آبان ماه سال جاری در شرکت کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی برگزار می‌شود.