برای نخستین بار در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، عملیات رفع مانع آسفالتین و تمیز سازی کامل ستون چاه با هدف آماده سازی شرایط چاه برای نمونه گیری استاندارد درون چاهی از چاه شماره ۲۴ کوپال انجام شد. رئیس اداره مهندسی بهره‌برداری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بیان این مطلب گفت: با توجه به مشکلات […]

برای نخستین بار در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، عملیات رفع مانع آسفالتین و تمیز سازی کامل ستون چاه با هدف آماده سازی شرایط چاه برای نمونه گیری استاندارد درون چاهی از چاه شماره ۲۴ کوپال انجام شد.

رئیس اداره مهندسی بهره‌برداری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بیان این مطلب گفت: با توجه به مشکلات و محدودیت‌های عملیات درون­چاهی مربوط به چاه‌هایی که با مشکل آسفالتین مواجه هستند؛ اجرای هرگونه عملیات درون چاهی در این چاه‌ها با ریسک بالایی مواجه است.

مهندس غزل افزود: با توجه به مشکلات مربوط به تشکیل آسفالتین در ستون این نوع چاه‌ها به‌خصوص در چاه‌های میدان کوپال، اخذ نمونه درون چاهی در این میدان با خطرات و مشکلاتی زیادی مواجه می باشد. پیش از این علیرغم چندین مرحله تلاش، راندن ابزار برای نمونه گیری درون‌چاهی در چاه‌های میدان کوپال با موفقیت همراه نبود.

وی با اشاره به اهمیت نمونه‌های درون‌چاهی استاندارد برای انجام آزمایشات و متعاقب آن بدست آوردن نتایج مناسب برای مطالعات چاه/مخزن محور، اظهارداشت: بر اساس بررسی و برنامه‌ریزی صورت گرفته از طرف معاونت مهندسی نفت و اداره مهندسی بهره‌برداری، عملیات رفع مانع و تمیز سازی کامل ستون چاه کوپال-۲۴ طی مراحل برنامه­ریزی، طراحی، انتخاب ابزار مناسب و نظارت عملیات انجام شد.