دکتر عبدعلی ناصری با اشاره به اینکه تولید روزانه شکر سفید در این شرکت ۲ هزار و ۵۰۰ تن است، افزود: برای فروش و عرضه محصول با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۱۲۰هزار ریال در بازارهای داخلی هیچ مشکلی وجود ندارد و هرآنچه تقاضای خرید شکر از مجاری قانونی و نظارتی باشد پاسخ داده خواهد شد. […]

دکتر عبدعلی ناصری با اشاره به اینکه تولید روزانه شکر سفید در این شرکت ۲ هزار و ۵۰۰ تن است، افزود: برای فروش و عرضه محصول با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۱۲۰هزار ریال در بازارهای داخلی هیچ مشکلی وجود ندارد و هرآنچه تقاضای خرید شکر از مجاری قانونی و نظارتی باشد پاسخ داده خواهد شد.
وی گفت: تولید شکر خام در همه واحدهای هفت‌گانه شرکت توسعه نیشکر انجام می‌شود ولی فرایند تصفیه شکر و تبدیل آن به شکر سفید تنها در چهار واحد حکیم فارابی، امیرکبیر، دعبل خزاعی و دهخدا انجام می‌شود.
ناصری با اشاره به برنامه تولید شکر در واحدهای هفتگانه نیشکری وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که مدیریت آن مهرماه گذشته به این شرکت واگذار شد، افزود: در مجموع پایان فصل برداشت نیشکر در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۶۳۰ هزار تن شکر سفید در واحدهای هفت‌گانه و همچنین کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تولید خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در ادامه افزود: تولید شکر سفید در واحدهای نیشکری خوزستان به خوبی پیش می‌رود و به گونه ای که بخشی از شکر تولیدی در انبارهای شرکت نگهداری می‌شود.
عملیات برداشت نیشکر از سطح ۶۶ هزار هکتار از اراضی نیشکری طرح‌های هفت‌گانه تابع این شرکت، ۲۷ مهرماه سال جاری شروع شده و تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ ادامه دارد. در مجموع با برداشت ۵٫۵ میلیون تن نیشکر حدود ۶۰۰ هزار تن شکر تولید خواهد شد که با اضافه شدن نیشکر تولید هفت تپه به میزان ۳۰۰ هزار تن، این رقم به ۶۳۰ هزار تن خواهد رسید.