میز خدمت شورا و شهرداری اهواز در منطقه آل صافی و چهارصد دستگاه با حضور مطالبه گران، اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری و مدیر آبفا اهواز برگزار شد. شامگاه یکشنبه ۲۳ آبان ماه، میز خدمت مناطق آل صافی و چهارصد دستگاه اهواز با حضور رئیس و اعضای شورای شهر، معاون فرهنگی اجتماعی شهردار،مدیرکل ارتباطات و […]

میز خدمت شورا و شهرداری اهواز در منطقه آل صافی و چهارصد دستگاه با حضور مطالبه گران، اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری و مدیر آبفا اهواز برگزار شد.

شامگاه یکشنبه ۲۳ آبان ماه، میز خدمت مناطق آل صافی و چهارصد دستگاه اهواز با حضور رئیس و اعضای شورای شهر، معاون فرهنگی اجتماعی شهردار،مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز، شهردار منطقه ۷، مدیر آبفا اهواز، مدیر روابط عمومی شورای شهر ،از مدیران خدمات شهری و مطالبه‌گران منطقه برگزار و ضمن شناسایی مشکلات موجود در منطقه و شرح آن‌ها توسط مطالبه‌گران، تصمیمات و دستورات لازم برای پیگیری و حل این مسائل اتخاد شد.

از مشکلات منطقه آل صافی که در این جلسه به آن اشاره شد عدم وجود تابلو نام منطقه در ورودی پل ولایت، نبود آسفالت مناسب و عدم تعریض جاده ورودی منطقه آل صافی از سمت پل ولایت و عدم وجود المان شهری در ورودی منطقه آل صافی از سمت پل ولایت بود.

معضل دام فروشی در بلوار این منطقه، جمع آوری مستمر زباله‌ها، رسیدگی به چمن‌های مصنوعی و ترمیم فضای سبز پارک این منطقه از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد گفتگو قرار گرفت.