مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات فرآیندی مناطق نفتخیز جنوب از پایان تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری واحد اهواز۱ خبر داد. مهندس امید كیانی اظهار داشت: تعمیر این ایستگاه با همكاری كاركنان این مدیریت، شركت بهره برداری نفت و گاز كارون و مدیریت عملیات ترابری مناطق نفتخیز جنوب محقق شد. وی گفت: تعمیرات […]

مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات فرآیندی مناطق نفتخیز جنوب از پایان تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری واحد اهواز۱ خبر داد.

مهندس امید كیانی اظهار داشت: تعمیر این ایستگاه با همكاری كاركنان این مدیریت، شركت بهره برداری نفت و گاز كارون و مدیریت عملیات ترابری مناطق نفتخیز جنوب محقق شد.

وی گفت: تعمیرات اساسی ۲۱ روزه ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری واحد اهواز۱ با رعایت كامل پروتكل‌های بهداشتی و ایمنی و بدون هیچگونه حادثه‌ای  زودتر از زمان مقرر و تنها طی ۱۴ روز  با موفقیت به پایان رسید و در مدار تولید قرار گرفت.

شایان ذكر است با اتمام تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز۱، روزانه ۱۰۰۰ بشكه میعانات گازی مجدداً به چرخه تولید بازگشت.