طی مراسمی با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونین شرکت از همکاران برق اهواز که درکسب رتبه اول جشنواره شهیدرجائی دخیل بودند تقدیر به عمل آمد. سرپرست شرکت در این مراسم با تقدیر از همکاران و تبریک این موفقیت اظهار داشت: کسب رتبه اول جشنواره شهید رجائی در شاخصهای عمومی و اختصاصی حاصل تلاش و […]

طی مراسمی با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونین شرکت از همکاران برق اهواز که درکسب رتبه اول جشنواره شهیدرجائی دخیل بودند تقدیر به عمل آمد.

سرپرست شرکت در این مراسم با تقدیر از همکاران و تبریک این موفقیت اظهار داشت: کسب رتبه اول جشنواره شهید رجائی در شاخصهای عمومی و اختصاصی حاصل تلاش و کوشش همه کارکنان برق اهواز در راستای خدمت رسانی صادقانه به مردم است.

مهرداد فارسی مدان افزود: مجموعه تمام فعالیتهای فنی و غیرفنی در برق اهواز منجر به برخورداری از شبکه ای پایدار و با ولتاژ کیفی و در نهایت جلب رضایت شهروندان شده است و کسب رتبه اول این جشنواره از بین ۷۵دستگاه اجرائی خوزستان مسولیت بسیارسنگین تری برای ما ایجاد کرده و آن ارتقای سطح خدمات به مردم شریف این کلانشهر و حفظ جایگاه شرکت است.

در پایان مراسم از تعدادی از همکاران بخشهای مختلف شرکت با اهدا لوح سپاس تقدیر به عمل آمد