نماینده وزیر و مدیركل دفترهماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، انتظارات قانونی در فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان از مدیران و مسئولان مربوطه را تشریح کرد. در ابتدای این نشست که روز دوشنبه (۲۴ آبان ۱۴۰۰) با حضور مدیران عامل […]

نماینده وزیر و مدیركل دفترهماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، انتظارات قانونی در فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان از مدیران و مسئولان مربوطه را تشریح کرد.

در ابتدای این نشست که روز دوشنبه (۲۴ آبان ۱۴۰۰) با حضور مدیران عامل ۵ شركت بهره بردار نفت و گاز تابعه برگزار شد، مهندس علیرضا دانشی مدیرعامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب ضمن اشاره به قدمت و جایگاه استراتژیک این شرکت و تاریخچه تشكیل و تاسیس هیات بدوی هفتم در سال ۱۳۸۵ اظهار داشت: نیروی انسانی سرمایه اصلی سازمان است و هیات هفتم بدوی در طول ۱۵ سال سابقه فعالیتش در جنوب، نقش مهم و تاثیر گذاری در بهبود فرایندهای سازمانی  داشته است.

در ادامه، سیدعلی ادیانی نماینده وزیر و مدیركل دفترهماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت ضمن تشكر از مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل شركت‌های بهره بردار برای برگزاری این نشست، انتظارات قانونی كه در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان از مدیران و مسئولان مربوطه وجود دارد را تشریح نمود.

در این نشست، اعضاء هیات مدیره و مدیران شركت‌های بهره بردار به بیان مشكلات سازمان از جمله كمبود نیروی انسانی و مشكلات مربوط به نیروهای قراردادی و اركان ثالث، نقطه نظرات خود را در ارتباط با فرایند رسیدگی در هیات‌های وزارت نفت و هیات‌های حل اختلافات بیان داشتند.

در ادامه، نماینده وزیر و مدیركل دفترهماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت با مدیران‌عامل و مدیران شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز کارون و مارون نشست داشت.