سرپرست ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از برگزاری نخستین مانور مشترک این شرکت و بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز خبر داد. مهدی خزائی با بیان اینکه این مانور سه شنبه ۲۵ آبان با حضور رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت بحران در ایستگاه تقویت فشار گاز بنگستان […]

سرپرست ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از برگزاری نخستین مانور مشترک این شرکت و بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز خبر داد.

مهدی خزائی با بیان اینکه این مانور سه شنبه ۲۵ آبان با حضور رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت بحران در ایستگاه تقویت فشار گاز بنگستان کوپال برگزار شد گفت: هدف از برگزاری این مانور بررسی و پایش آمادگی نیروهای عملیاتی، امدادی و آتش نشانی در مجموعه های صنعتی و شناسایی نقاط ضعف و قوت جهت آمادگی هرچه بیشتر در زمان وقوع حوادث است و خوشبختانه توانستیم اهداف موردنظرمان را در این مانور مشترک تحقق بخشیم.

وی افزود: در این مانور سناریوی نشت گاز H۲S، انفجار و آتش سوزی در دستور کار قرار گرفت که نیروهای اورژانس رسیدگی به افراد دچار گاز زدگی و تیم آتش نشانی شرکت، مهار آتش سوزی حاصل از انفجار را به کمک نیروهای عملیاتی واحد تمرین کردند و بر اساس استانداردها و پروتکل های موجود، می توان گفت که همه اهداف مانورمحقق شد.

خزایی در پایان ضمن تقدیر از بهداشت و درمان اهواز و  کارکنان عملیات و حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون یادآور شد: آمادگی مناسبی از نظر عملکرد نیروی انسانی، تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی و خودروهای امدادی( آمبولانس) در سطح شرکت نفت و گاز مارون وجود دارد.