مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از لایروبی سد شاوور و سد خیرآباد در حوزه مرکزی خبر داد.

مسعود صادقی با اشاره به محدودیت منابع آبی و لزوم مدیریت هر چه مطلوب‌تر توزیع آب جهت تامین آب اراضی زراعی گفت: در اقدامی فوری، کانال‌ها، انهار شبکه، دریاچه‌های سد شاورر و سد خیرآباد توسط شرکت آبیاری کرخه و شاوور لایروبی شد.

وی افزود: در پی این اقدام شاهد افزایش دبی آب ورودی به مجاری و انهار شبکه شاوور بودیم که می‌تواند گامی موثر در جهت تامین آب کشت‌های پاییزه و زمستانه کشاورزان این مناطق به شمار آید .

گفتنی است سد خیرآباد و سد شاوور از نوع انحرافی بوده و جز اولین سد های استان خوزستان می باشند.