محمدحسین طرفیانی از کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب عنوان موفق‌ترین فرمانده گردان بیت‌المقدس کشور را کسب کرد. بر این اساس در ششمین جشنواره ملی مالک‌اشتر بسیج، لوح تقدیر از سوی سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به آقای طرفیانی اعطا شد. شایان ذکر است محمدحسین طرفیانی از مجروحان مدافع حرم است که […]

محمدحسین طرفیانی از کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب عنوان موفق‌ترین فرمانده گردان بیتالمقدس کشور را کسب کرد.

بر این اساس در ششمین جشنواره ملی مالک‌اشتر بسیج، لوح تقدیر از سوی سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به آقای طرفیانی اعطا شد.

شایان ذکر است محمدحسین طرفیانی از مجروحان مدافع حرم است که در عملیات آزادسازی شهرهای شیعه نشین نبل و الزهرا سوریه مجروح شد.