یک ماهی می‌شود که شرّ کرونا به همت مدافعان سلامت و رعایت مردم، از سرخوزستانی‌ها کم شده و آمار مبتلایان، شیبی نزولی یافتهو اندکی دررفت و آمدها ودید و بازدیدها گشایش حاصل شده‌است. در این دو سال، رسانه‌های خوزستان نیز همچون مدافعان سلامت، در صف اولاطلاع‌رسانی بودند و در این راه سنگ تمام گذاشتند. خبرنگاران […]

یک ماهی می‌شود که شرّ کرونا به همت مدافعان سلامت و رعایت مردم، از سرخوزستانی‌ها کم شده و آمار مبتلایان، شیبی نزولی یافتهو اندکی دررفت و آمدها ودید و بازدیدها گشایش حاصل شده‌است.

در این دو سال، رسانه‌های خوزستان نیز همچون مدافعان سلامت، در صف اولاطلاع‌رسانی بودند و در این راه سنگ تمام گذاشتند. خبرنگاران و عکاسان زیادیدر رهگذر این جهادِ خبررسانی، مبتلا شدند اما قدم‌ها و قلم‌هایشان استوار وماندگار ماند.

حالا پس از آبی شدن نقشه خوزستان، برگزاری جشنواره ملی نیشکر به همراهجشنواره شهد رسانه، جمع خبرنگاران و عکاسان را پساز ماه‌ها جمع کرد و هوایدلربای پاییزی در طبیعتِ بازِ مزارع شکرشکن فارابی، به محفل رسانه‌ای‌شان،گرمایی دوباره بخشید.

همه آمده بودند تا بزرگترین رویداد فرهنگی و گردشگری کشاورزی استان را بهنظاره بنشینند؛ رویدادی که با ثبت ملی برداشت نیشکررقم خورده و سرآغاز راهیخواهد شد که رسانه‌ها به‌مثابه بسترسازان توسعه، می‌توانند نقش حیاتی درچشم‌انداز شیرین خوزستان ایفاکنند.

آخرین چهارشنبهٔ آبان ماه

روی موجِ مثبت؛ شاید بهترین توصیف آخرین چهارشنبهٔ آبان ماه باشد؛ روزی که«آوای سکوت» فریاد شیرین جشنواره ملی نیشکر شد و«دستان گویا» با نوایدلنشین «شکر ز خاک برآریم» حکایت‌گر پیوند نیشکر با میراثی شدند که قراراست حال خوزستان را درگردشگری خوش کند.

چند قدمی دورتر از سالن همایش، بوی عطرآگین «عود»، هر نگاه جستجوگری رابه سوی میدانی می‌کشاند که دسترنج‌شان در غرفه‌هایکنار هم چیده شده بود.

ابوعلی با چای ترش در غرفه گردشگری کارون

ابوعلی مردی از سرزمین چای قرمز، همنشین نخلستان‌های کارون، با حضورشحال و هوای غرفه‌ها را رنگی تازه بخشیده‌است. حکایتابوعلی در «علوه» عالم‌گیر شده و طعم چایش به مذاق مردمان آن سوی مرزها هم خوش آمده‌است. هنر حصیر بافی در کارون جلوه‌گرهنر دستانی بود که در غرفه گردشگری شهرستانکارون به نمایش درآمد.

مای لگاح نوشیدنی شگفت‌انگیز شادگان

«عرق طارونه» بوفهٔ شادگان، چشم‌های زیادی به خود خیره کرده بود. یکنوشیدنی خوشمزه با تمام خواص خرما که از نخل گرفته می‌شودو به شادگانی‌ها«مای لگاح» می‌گویند. روی بنر بیرونی غرفه این شهرستان، خاصیت‌هایشگفت‌انگیز دارویی و گیاهی عرق طارونه رانوشته بودند. اگر برای یکبار ایننوشیدنی را بچشید طعمش تا مدت‌ها زیر زبان‌تان ماندگار می‌شود.

غرفه‌ای با عروسک‌های غول‌پیکر 

غرفه خرمشهر با عروسک‌های غول‌پیکرش جالب و دیدنی بود. خانمی با لباسمحلی در این غرفه از «تلخک» و «پهلوان کچل» و «حاجیفیروز» سخنمی‌گفت. گروه خود را اولین گروه خیمه شب‌بازی خوزستان می‌دانست و با نوکانگشتانش، عروسک‌های دست‌سازِ آویزانشده به نخ‌های باریک را نشان هربازدیدکننده‌ای می‌داد.

از کیف‌های چرمی دست سازِ تا گلیم‌بافی خرمشهر

کیف‌های چرمی دست سازِ غرفه گردشگری اهواز و حصیربافی شوشتر و گلیم بافیخرمشهر از دیگر جاذبه‌های ارائه شده در نمایشگاهتوانمندی‌های گردشگری وصنایع دستی پیرامونی نیشکر بود. صنعت توسعه نیشکر نیز ظرفیت‌هایگردشگری خوداز هتل نیشکر گرفتهتا نمایش محصولات متنوعبه نمایشگذاشته بود.

نمایشگاهی از تصاویر برداشت نیشکر

تنوع در بخش‌های مختلف، ویژگی بارز این جشنواره بود. جشنواره‌ای که در کنار«شکرستان» ثبت ملی برداشت نیشکر، نمایشگاهعکس، جشنواره رسانه‌ای وغرفه‌های گردشگری مناطق پیرامونی جذابیتش را دو چندان کرده بود. تصاویرمنتخب چهارده عکاسخوزستانی از برداشت نیشکر در سرسرای نمایشگاه قرارگرفته بود؛ خلق لحظاتی از دروگرهای نیشکر، مزارع سرسبز، کارگرانی دردلنیشکر.

نمایش هنر توربافی شادگان

جمع فرمانداران و مدیران میراث فرهنگی مناطق پیرامونی طرح‌های نیشکر هم دراین جشنواره جمع بود. هر فرمانداری سعی می‌کردمدت زمان بیشتری کنار غرفهگردشگری شهرستانش باشد. حسن ناصر رئیس میراث فرهنگی شادگان رویفرشی دستباف کناربافندگان تور نشسته بود و از هنر توربافی و ساخت قایق در اینخطّه حرف می‌زد.

سرآغازی برای تکرار خاطرات خوب

آخرین چهارشنبهٔ آبان ماه جشنواره «شکرستان ۱۴۰۰» با حضور مدیرعاملشرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، همراهی مدیرکلمیراث فرهنگی وگردشگری خوزستان، معاون سیاسی اجتماعی استانداری و حضور پرشور اهالیرسانه و گردشگران در پاییز دلربایخوزستان، خاطره انگیز شد. گردشگری نیشکرسرآغازی برای تکرار خاطرات خوب در خوزستان خواهد شد.