علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان، بازدید کرد.

در این بازدید، فرهاد ایزدجو، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، آخرین وضعیت مدیریت کمی و کیفی منابع آب و همچنین وضعیت تالاب های استان خوزستان را تشریح کرد.

 در این بازدید، صادق خلیلیان، استاندار ویژه خوزستان، احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست و محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، معاون رئیس جمهور را همراهی کردند.

bazdide salajeghe-rasad khane 1400-8-27 (67-)_resize

bazdide salajeghe-rasad khane 1400-8-27 (88)_resize

bazdide salajeghe-rasad khane 1400-8-27 (122)_resize