معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خوزستان گفت: نهضت پیشگیری از طلاق در استان خوزستان ایجاد می شود.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست مجمع مصلحین استان، اظهار داشت: آمار پرونده های طلاق در استان مانند سایر کشور رو به تزاید است و باید از ظرفیت های مختلف برای کاهش این پدیده نامیمون پیشگیری کرد.
وی ادامه داد: یکی از ظرفیت های مهم استان، وجود سران و بزرگان طوایف و عشایر است که هنوز به نحو کامل و جامع از آن استفاده نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی گفت: باید نخبگان، بزرگان و مصلحین را دعوت و با تشکیل بانک اطلاعات، از حضور آنان در پیشگیری از طلاق و ایجاد آشتی میان زوجین بهره برد.
وی بیان داشت: داوری در پرونده های خانواده نقش موثر دارد و حضور داور از سوی طرفین، یکی از الزامات رسیدگی در محاکم خانواده است اما برخی خانواده ها حاضر به دخالت در دعوای زوجین نیستند و یا به درستی عمل نمی کنند. در این شرایط، بزرگان طوایف می توانند حضور موثرتری در دادگاه داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی گفت: در گام اول چند شهرستان انتخاب و با همکاری سازمان بهزیستی و از طریق سامانه تصمیم، به صورت آزمایشی این طرح را اجرا خواهند کرد تا در صورت موفقیت طرح، به سایر شهرستان ها نیز تعمیم داده شود.
در ادامه این نشست، سایر اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها و راهکارهای پیشنهادی خود در این زمینه پرداختند.