رئیس پدافند غیرعامل این شرکت درحاشیه نشست آمادگی مواجهه با عوامل جوی و شرایط اضطراری بیان کرد: ۳۷ هزار اصله درخت متداخل با شبکه برق اهواز از ابتدای مهر امسال تاکنون، و به منظور حفظ آمادگی و پایداری شبکه برق این کلانشهر هرس شده است. محمدعلی صدیقی در خصوص سایر اقدامات انجام شده یه منظور حفظ پایداری شبکه […]

رئیس پدافند غیرعامل این شرکت درحاشیه نشست آمادگی مواجهه با عوامل جوی و شرایط اضطراری بیان کرد: ۳۷ هزار اصله درخت متداخل با شبکه برق اهواز از ابتدای مهر امسال تاکنون، و به منظور حفظ آمادگی و پایداری شبکه برق این کلانشهر هرس شده است.

محمدعلی صدیقی در خصوص سایر اقدامات انجام شده یه منظور حفظ پایداری شبکه افزود: اجرای۲۰ مرحله طرح تاب آوری، اصلاح و بهینه سازی شبکه برق، تعویض پایه های فرسوده، نصب کابل خودنگهدار و سایر اقدامات پدافندی دیگر در حوزه سایبری و حراست از تجهیزات، بخشی از اقدامات انجام شده به منظور حفظ پایداری شبکه در مواجهه با عوامل جوی و غیرجوی است.

وی ادامه داد: در حوزه GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) نیز با هماهنگی سازمان آب و برق خوزستان و براساس دبی های مختلف و پهنه بندی سیلاب‌ها و تعیین مدت زمان تاب آوری شبکه توزیع، نقاط آسیب پذیر شناسایی و تمهید لازم برای تاب آور نمودن آن اندیشیده شده است.

صدیقی خاطرنشان کرد: صنعت برق به عنوان حلقه اصلی زنجیره رشد و توسعه یک کشور است که هر نوع فعالیت اقتصادی، اجتماعی، درمانی متاثر از آن بوده می باشد و لذا حفظ پایداری آن، از بخش‌های مهم پدافند غیرعامل است.