گشت مشترک بازرسی مبارزه با قاچاق با حضور بازرسان اداره و تعزیرات حکومتی و همیاری بازرس بسیج اصناف در شهرستان امیدیه برگزار گردید.

گشت مشترک بازرسی مبارزه با قاچاق با حضور بازرسان اداره و تعزیرات حکومتی و همیاری بازرس بسیج اصناف در شهرستان امیدیه برگزار گردید.

ولی الله بهاروند رئیس اداره صمت امیدیه بیان کرد:در این گشت مشترک ۱۲ مورد بازرسی به جهت جلوگیری از تخلف عرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق برگزار گردید.

وی ادامه داد: از این تعداد بازرسی ۴ مورد منجر به تشکیل پرونده شده به جهت رسیدگی و اجرای احکام اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شدند..