رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شادگان گفت ۴۰ درصد از اصناف شادگان از ابتدای طرح واکسیناسیون کرونا تا کنون واکسینه شده اند و در اعمال محدودیت ها و رعایت شیوه نامه های بهداشتی همکاری خوبی داشتند.

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شادگان گفت ۴۰ درصد از اصناف شادگان از ابتدای طرح واکسیناسیون کرونا تا کنون واکسینه شده اند و در اعمال محدودیت ها و رعایت شیوه نامه های بهداشتی همکاری خوبی داشتند.

حسن خنافره بیان کرد: واکسیناسیون شاغلان صنوف مختلف در شهرستان شادگان با هدف ایمن‌سازی آنان و مراجعه کنندگان در برابر ویروس کرونا در حال اجراست.

وی افزود :تمام اصناف و تمام افراد شاغل در واحدهای صنفی موظف هستند نسبت به دریافت واکسن کرونا اقدام و طبق اطلاعیه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا از اول آبان ماه امسال واکسیناسیون دز اول و در ادامه فعالیت آنها مشروط به واکسیناسیون دز دوم جامعه حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ است.