امیر حسین نظری افزود: در راستای عملیاتی بودن سامانه جامع تجارت برای کالاهای همچون کالاهای خانه ، آهن ، مصالح ساختمانی ، روغن موتور و … منبعد از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ضرورت ثبت اطلاعات مربوط به تولید ، نگهداری ، توزیع و… کالاها در سامانه جامع تجارت، کلیه واحدهایی […]

امیر حسین نظری افزود: در راستای عملیاتی بودن سامانه جامع تجارت برای کالاهای همچون کالاهای خانه ، آهن ، مصالح ساختمانی ، روغن موتور و … منبعد از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ضرورت ثبت اطلاعات مربوط به تولید ، نگهداری ، توزیع و… کالاها در سامانه جامع تجارت، کلیه واحدهایی که کالاهای فوق را عرضه می کنند نسبت به ثبت کد ملی خریداران این محصولات در سطح عرضه توسط نمایندگی ها و توزیع کنندگان اعم از عمده فروشی و خرده فروشی اقدام نمایند .

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تاکید کرد: در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه فوق الاشاره ، علاوه بر عدم امکان عرضه کالا، با متخلفین بر اساس نوع تخلف در چارچوب قوانین تعزیرات حکومتی ، نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.