مسایل و مشکلات متقاضیان صنعت مرغداری شهرستان اهواز و باغملک با حضور مسئولین مربوطه بررسی شد

در این نشست که سه شنبه دوم آذر ماه در سالن جلسات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان برگزار شد، روند تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی متقاضیان تاسیس مرغداری در سطح این دو شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آرش آقاپور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان با اشاره به ضرورت رفع موانع و حمایت از تولیدکنندگان صنعت مرغداری، بر تسریع روند صدور مجوز و رفع موانع بر سر راه تولیدکنندگان این صنعت تاکید کرد.

در این نشست، مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهواز، نماینده اداره دامپزشکی و نماینده شورای نظام دامپزشکی حضور داشتند.