معاون تعمیرات و فنی مهندسی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ از پایان عملیات تعمیر ، سرویس و اورهال سالیانه دریچه های سرریز سد تنظیمی ـ انحرافی گتوند خبر داد.

حسین فرهنگ در این خصوص گفت: این عملیات که با هماهنگی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان انجام گردید ، شامل تعمیر ، سرویس و اورهال گیربکس­­ و قرقره­ دریچه ها ، تعویض سیم بکسل­های فرسوده و همچنین سرویس کامل ۱۴ عدد دریچه­ سرریز و تجهیزات منصوبه بر روی آنها بوده ، که به علت ارتفاع زیاد و پرخطر بودن محدوده کاری از دشواری خاصی برخوردار می باشد که این امر با نظارت و رعایت کلیه موارد ایمنی ظرف مدت چهار ماه به نحو مطلوبی انجام پذیرفت.

وی افزود: انجام این عملیات در اطمینان از عملکرد تجهیزات سد تنظیمی-انحرافی گتوند به منظور تسهیل در بهره برداری و کنترل و تنظیم آب پایین دست در مواقع بحران و سیلاب ، نقش بسیار مهمی ایفا می‌نماید.

گفتنی است سد تنظیمی انحرافی گتوند به عنوان آخرین سد بر روی رودخانه کارون ، دارای ۱۴ سرریز است که ظرفیت تخلیه هر کدام از دریچه ها ۵۰۰ مترمکعب در ثانیه می باشد و حداکثر ظرفیت آبگذری سد ( از محل سر ریزها و لجن کش ها ) برابر ۸۰۰۰ متر مکعب در ثانیه است.