عضو شورای شهر اهواز در حاشیه بازدید از منطقه کم برخوردار مهدیس از اجرای طرح محله مسجد محور خبر داد. پور موسوی اظهار کرد: در ایام انتخابات یک طرح با عنوان محله مسجد محور داشتیم تا مکانی برای مطرح و بررسی شدن مشکلات و مطالبات مردم منطقه باشد. وی افزود: در فقدان نمایندگی شورا در […]

عضو شورای شهر اهواز در حاشیه بازدید از منطقه کم برخوردار مهدیس از اجرای طرح محله مسجد محور خبر داد.

پور موسوی اظهار کرد: در ایام انتخابات یک طرح با عنوان محله مسجد محور داشتیم تا مکانی برای مطرح و بررسی شدن مشکلات و مطالبات مردم منطقه باشد.

وی افزود: در فقدان نمایندگی شورا در کلانشهری به وسعت اهواز، مساجد یکی از مکان ها برای تجمیع نظرات مردم است.

عضو شورای شهر اهواز گفت: در همین راستا برای بررسی مشکلات و مسائل محله مهدیس در مسجد این محله حضور یافتیم و گفتگو چهره به چهره انجام شد که در این راستا وظیفه اصلی شورا پیگیری امور است.

وی تصریح کرد: مهدیس یکی از مناطقی است که مشکلات زیادی دارد برخی از موضوعات مطرح شده در مناطق دیگر اهواز نیز وجود دارند و برخی مانند نبود مدرسه در مهدیس، کمبود دستگاه هایی مانند بهداری، آتش نشانی که باید به مردم خدمات ارائه دهند، نیز مخصوص منطقه مهدیس است که باید پیگیری شود.

پور موسوی تاکید کرد: مسائلی که مربوط به شهرداری بوده پیگیری می شود و جلسه دیگری دوماه آینده برای بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برگزار می شود.