رییس سارمان نظام مهندسی کشاورزی کشور:
تولید فنی و مهندسی کاهش هزینه‌ها و افزایش عملکرد را در محصولات کشاورزی به دنبال دارد

در نشست هم اندیشی رفع موانع و مشکلات سازمان نظام مهندسی کشاورزی دزفول که روز پنج شنبه با حضور نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، دکتر رمضان نژاد با اشاره به ضرورت بکارگیری نهاده دانش در فرآیند تولید محصولات کشاورزی افزود ارائه پیشنهاد اختصاص یارانه دانش در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نیز با هدف کاهش هزینه های تولید بوده است.

وی افزود: رویکرد جدید سازمان در این دوره، دادن اختیارات بیشتر به مدیران اجرایی استان و شهرستان و حتی مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی مستقر در دهستان می باشد تا مردم در کمترین زمان و با حداقل هزینه خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

ایشان با تاکید بر ضرورت تبیین این سیاست ها از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی دزفول به مسؤولین این شهرستان ، اظهار داشت این سازمان می بایست اجرای این سیاست را در اولویت کار خود قرار دهد.