رییس اداره تعاون روستایی شهرستان مسجدسلیمان از خرید و توزیع نهاده‌های کشاورزی از جمله بذر گندم، کلزا و کود میان کشاورزان خبرداد.

آذین عالی‌پور اظهار کرد: کشاورزی و کشت پاپیزه از مهمترین فعالیت‌های یک کشاورز در استان خوزستان به شمار می‌رود و به زیر کشت بردن اراضی در اختیار کشاورزان می‌تواند یک سال نیاز کشور به دو محصول استراتژیک گندم و کلزا را مرتفع کند.

وی ادامه داد: از این رو تعاون روستایی به عنوان یکی از متولیان تامین و توزیع بذر و کود مورد نیاز کشاورزان به صورت فعال با بوجاری بذر و همچنین ذخیره سازی کود، هر آنجا که نیاز باشد و کشاورزی درخواست کود و بذر کند در سریع‌ترین زمان ممکن می‌تواند آن را از شرکت‌های تعاونی و تولیدی کشاورزی و یا اتحادیه‌ها تامین کند.

رییس اداره تعاون روستایی مسجدسلیمان بیان کرد: تعاون روستایی مسجدسلیمان برای کشت پاییزه ۱۴۰۰ موفق به خریداری ۱۲۴ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم بذر گندم و ۲ هزار کیلوگرم بذر کلزا شده است که بذر کلزا توزیع و بذر گندم در حال توزیع است.

عالی‌پور گفت: همچنین تاکنون ۵۰ تن کود اوره خریداری شده که بخشی از آن توزیع و مابقی در حال توزیع است و در تلاش هستیم در صورت نیاز کشاورزان، باز این سهمیه را افزایش دهیم.