” محسن سعادت فر” در نشست هم اندیشی روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های طرف قرارداد در دزفول گفت: در سال آبی گذشته بدلیل کاهش شدید بارندگی ها و به دنبال آن افت مخازن سدها از یک سو و شرایط بهداشتی کرونا از سوی دیگر،شرایطی فراهم شد که کارکنان سازمان و […]

” محسن سعادت فر” در نشست هم اندیشی روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های طرف قرارداد در دزفول گفت: در سال آبی گذشته بدلیل کاهش شدید بارندگی ها و به دنبال آن افت مخازن سدها از یک سو و شرایط بهداشتی کرونا از سوی دیگر،شرایطی فراهم شد که کارکنان سازمان و شرکت های طرف قرارداد همه همت خود را برای کاهش مشکلات کم آبی به کار ببندند.

وی اهمیت آگاهی بخشی و اقناع افکارعمومی را یادآور شد و افزود: روابط عمومی ها جدی ترین بخش در ارتباط با مردم هستند و همواره یکی از مسئولیت پذیرترین بخش های مجموعه صنعت آب و برق بوده و هستند؛ بنابراین انتظار می رود در راستای تشریح خدمات انجام شده در دوران خشکسالی تلاش مضاعف داشته باشند.

سعادت فر با اشاره به تجربه مهم ضرورت صرفه جوئی در مصرف آب خاطر نشان کرد: وقوع حشکسالی های مکرر نشان می دهد که نباید از فرهنگ سازی در بخش آب بویژه آب کشاورزی غافل بود و روابط عمومی ها در این زمینه باید پیشگام باشند.

وی با تاکید بر اهداف مشترک روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های طرف قرارداد خواستار هماهنگی کامل بین همه روابط عمومی ها شد و از آنها خواست به معنای واقعی کلمه، مفهوم ید واحده را تحقق بخشند.

نشست هم اندیشی روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های طرف قرارداد با تجلیل از خدمات روابط عمومی شرکت های طرف قرارداد برتر در “بخش خبر و ارتباطات رسانه ای ” شامل شرکت های بهره برداری از سد و نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان، تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کرخه، بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ، بهره برداری از شبکه های آبیاری زهره و جراحی و بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان به کار خود پایان داد.