امیرحسین نظری از ثبت سفارش بیش از ۲۴۰۲ میلیون یورو کالا در استان خوزستان توسط سازمان صمت خبر دارد.

امیرحسین نظری از ثبت سفارش بیش از ۲۴۰۲ میلیون یورو کالا در استان خوزستان توسط سازمان صمت خبر دارد.

وی بیان کرد : از این میزان ثبت سفارش کالا ۲۴۰۷ فقره کالا در قبال صادرات به ارزش ۲۴۰۲ میلیون یورو انجام شد.

رئیس سازمان صمت خوزستان گفت : در مدت مشابه یاد شده ۲۰۹۶ کالا به ارزش ۶۱۳ میلیون یورو بوده است که رشد ۲۶ درصدی را داشته ایم.

وی ادامه داد : محصولات کشاورزی،سیفی جات،محصولات پتروشیمی،فلزات،ساختمانی و صنایع دستی از جمله کالاهای صادراتی بوده است و کشورهای صادرکننده این کالا شامل عراق،اسیایی میانه ،اروپای شرقی و حاشیه خلیج فارس بوده است.

امیر حسین نظری افزود : ظرفیتهای مناسبی به منظور افزایش صادرات کالا به کشورهای همسایه به ویژه عراق وجود دارد که امیدواریم در همین راستا بتوانیم گام های موثری در خصوص رونق اقتصادی منطقه برداریم.