دادستان عمومی و انقلاب دشت آزادگان از انهدام باند تهیه و توزیع مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

بهزار زنگنه گفت: به دنبال اخبار رسیده از اداره اطلاعات شهرستان دشت آزادگان مبنی بر فعالیت گسترده باند تهیه، توزیع و قاچاق موادمخدر صنعتی شیشه و همچنین قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مهمات، دستورات لازم برای رصد و دستگیری متهمان صادر شد.
وی ادامه داد: متهمان ظرف ۴۸ ساعت توسط ماموران اداره اطلاعات و نیروی انتظامی شناسایی و با استقرار اکیپ های اطلاعاتی در مناطق مختلف شهرستان، شناسایی و محل اختفای آنان شناسایی شد.
زنگنه گفت: یکی از متهمان در یکی از میادین اصلی شهر دستگیر شد و با بازرسی از محل اختفای متهمان، یک قبضه سلاح کلت، یک قبضه سلاح کلاش، ۹۷ تیر فشنگ جنگی، ۱۸۵ تیر فشنگ کلت، هفت خشاب کلاش و قنداق چوبی اسلحه کلاش و ۹ کیلو و ۹۱۰ گرم مواد روان گردان از نوع شیشه، ۳۵ گرم و ۵۰ سانت تریاک، ۲۵ گرم سوخته تریاک، دو گرم شیره تریاک، یک عدد پایپ و یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: متهم با صدور قرار بازداشت موقت راهی زندان شد و تحقیقات در خصوص شناسایی و دستگیری متهمان ادامه دارد.